Vasse Kweek

Iedere woensdag en vrijdag laten we jongeren met een fysieke en/of mentale beperking groenten telen. Hierbij rekening houdend met hun beperking en dit steeds onder begeleiding. Zaaien, plantjes verpotten en oogsten. We werken in onze tuin en grote serre. Als integratie in de maatschappij zullen zij hun geteelde groenten verkopen in het winkeltje en dranken en versnaperingen serveren op het terras.

In de stille periode doen we het onderhoud aan de looppiste in Kruibeke, verzamelen we zwerfvuil, maken we vogelhuisjes, bijenhotels, voederkastjes, gieten we kaarsen, enz.

Personen met een persoonsvolgend budget, of op de wachtlijst staan, kunnen bij ons terecht. Je kan altijd eens een dag proberen.

Op woensdag zijn nog een aantal plaatsen vrij. Info: Herman Bryssinck via vassekweek@gmail.com


Deelnemers

Met de school BAKEN, een secundaire school voor leerlingen met een beperking uit Sint-Niklaas, is er een overeenkomst gesloten, zodat zij kunnen deelnemen in het kader van een groepsstage, onder de noemer “Praktijk op verplaatsing”. Andere deelnemers zijn personen met een beperking die een zinvolle dagbesteding zoeken. Dit kunnen personen zijn waarvan de ouders op zoek zijn naar een dagbesteding of personen die gelinkt zijn aan een voorziening. Daar het om een dagbesteding gaat en we geregistreerd zijn bij het VAPH, is het mogelijk dat voor deze personen een zorgtoelage wordt gevraagd wanneer ze een zorgbudget hebben. De toelage wordt individueel bekeken.


Je kan ons bereiken via:       vassekweek@gmail.com       0496/88 13 34       FACEBOOK/INSTAGRAM: "Vasse Kweek"


Juni 2019: Acteur Hubert Damen (Witse) mocht als peter van de sociale moestuin de nieuwe locatie plechtig openen. Hij knipte niet alleen het officiële lint door samen met de jongeren, maar trakteerde de bezoekers vervolgens ook nog op een concert. Hij deelde het podium met Robin, één van de jongeren van Vasse Kweek.