Waar het allemaal om draait: een sociale moestuin waar jongeren met een beperking een zinvolle dagbesteding krijgen, door te zaaien, te kweken en te oogsten in de groentetuin, onder begeleiding van vrijwilligers.